O mnie


Monika Kania

Jestem praktykiem. Od 20 lat pracuję w szkole integracyjnej. Specjalne potrzeby edukacyjne i specyficzne trudności w uczeniu się wypełniły moje życie zawodowe.

W mojej pracy najważniejsze jest indywidualne podejście do dziecka. Terapię rozpoczynam od gruntownego poznania dziecka, jego trudności, możliwości psychofizycznych i zainteresowań.

Monika Kania podpis

Jeśli, pojawiły się w życiu Państwa dziecka trudności w nauce np.:

 • - macie Państwo wrażenie jakby dziecko „stanęło w miejscu”
 • - nastąpił regres

Oceny nie odzwierciedlają wkładu pracy i czasu poświęconego na naukę przez co:

 • - się zniechęca
 • - przestało wierzyć w siebie
 • - częściej płacze
 • - stało się oporowe, buntownicze, a nawet agresywne

A dla Państwa sytuacja ta:

 • - staje się coraz bardziej napięta
 • - momentami tracicie kontrolę
 • - narasta frustracja
 • - zaczyna brakować cierpliwości
 • - zaczynacie wątpić w siebie i w dziecko
Umów wizytę już teraz

Poniżej przedstawiam Państwu moje kwalifikacje i wybrane formy doskonalenia zawodowego, które odbyłam:

 • Edukacja i rewalidacja osób upośledzonych umysłowo – studia magisterskie 5 – letnie na wydziale pedagogiki, Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego
 • Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna z logopedia szkolną – kwalifikacyjne studia podyplomowe, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
 • EEG BIOFEEDBACK I stopień – Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii, Warszawa
 • EEG BIOFEEDBACK II stopień – Instytut Neurofizjologii NEUROMASTER, Białystok
 • TRENER UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH TUS – SST (Trening Umiejętności Społecznych – Social Skills Training), Gdańsk
 • Terapia behawioralna w pracy z dzieckiem autystycznym i zaburzeniami zachowania, Niepubliczne Studium Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
 • Funkcjonowanie ucznia z zespołem Aspergera – o czym każdy nauczyciel wiedzieć powinien, Centrum EGEO
 • Szkoła szansą na socjalizację dziecka z zespołem Aspergera, Stowarzyszenie Pomocy osobom z Zespołem Aspergera „ASPI”
 • Obsługa programu komputerowego „Słyszę…”, Instytut Fizjologii i patologii Słuchu
 • Warsztaty wiadomości i umiejętności z zakresu terapii pedagogicznej i terapii logopedycznej, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
 • Chore dziecko na terenie szkoły – jak ułatwić mu życie z grupą rówieśniczą i naukę szkolną, Centrum CBT – Cognitive & Behavioural Therapy Warszawa
 • ADHD – praca z uczniem nadpobudliwym w szkole, Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Sophia” Starachowice
 • Praca z trudnymi zachowaniami ucznia, Firma szkoleniowa SET, Łódź
 • Zespół nadpobudliwości psychoruchowej – rozpoznanie i praca z zachowaniami problemowymi, Centrum CBT – Cognitive & Behavioural Therapy Warszawa
 • Ruch rozwijający Veroniki Sherborne, Studio Diagnozy, Terapii i Edukacji Psychologicznej w Bydgoszczy
 • Empatia na co dzień, warsztaty, CEN w Bydgoszczy
 • Pierwsza pomoc przedlekarska, CDN TWP w Bydgoszczy
 • Praca z dzieckiem autystycznym – kurs doskonalący, Firma szkoleniowa SET, Łódź
 • Profesjonalny warsztat specjalisty terapii pedagogicznej, Polskie Towarzystwo Dysleksji, Operon
 • Cykl warsztatów dotyczących terapii behawioralnej, Zespół Szkół nr 29 w Bydgoszczy i Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z autyzmem
 • Rola nauczyciela w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z dysleksją, Polskie Towarzystwo Dysleksji
 • Zabawa nauką – wiadomości praktyczne w edukacji matematycznej w kl. I-III, CEN w Bydgoszczy
 • Metody wspierające prawidłowy i zakłócony rozwój dzieci, CEN w Bydgoszczy
 • Elementy plastykoterapii, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli
 • Doskonalenie nauczycieli klas I-III szkół podstawowych w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych w edukacji, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa
 • Jak rozpoznawać i pracować z dzieckiem z ADHD, schizofrenią, depresją i zaburzonym zachowaniem
 • Zaburzenia poznawcze u dzieci, które mają problemy natury psychicznej – praktyczne porady
 • Zachowania u dzieci i młodzieży wymagającej konsultacji psychiatrycznej
 • Agresja dzieci i młodzieży – przyczyny i sposoby przeciwdziałania
 • Opinie, orzeczenia – procedury, interpretacja
 • Wykorzystywanie seksualne dzieci i młodzieży
 • Zarządzanie stresem i kontrola emocji
 • Neuroedukacja I stopien
 • Rozwijanie zdolności koncentracji uwagi, spostrzegawczości i pamięci w szkole, przedszkolu i placówce oświatowej
 • Nauka czytania według prof. zw. dr hab. Jagody Cieszyńskiej. Warsztat
 • Uczeń z uszkodzonym słuchem w szkole masowej. Możliwości i szanse rozwoju. Warsztat
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych. Warsztat
 • O co chodzi z tą lateralizacją. Jak badać, jak dzialać, jak wspomagać rozwój dziecka.
 • Zaburzenia rozwoju językowego i społecznego dzieci – ropoznawanie, czynniki ryzyka, postępowanie terapeutyczne.
 • Dziecko z zespołem Aspergera w klasie. Niezbędnik nauczyciela
 • Uczeń trudny. Praca metodą kontraktu opartego na relacji szkolenie
 • Skuteczna diagnoza i terapia afazji rozwojowej (dziecięcej) - szkolenie
 • Warsztat pracy terapeuty AAC (komunikacji alternatywnej) - szkolenie warsztatowe
 • Anatomia mózgu i twarzoczaszki, AFALOG, Bydgoszcz
 • Zajrzeć do wnętrza mózgu – neuronauka w badaniach rozwojowych, Warszawa
 • AUTYZM - Czy to jest autyzm?, Warszawa
 • AUTYZM - Czy to jest autyzm?, Warszawa
 • AUTYZM - Pierwsze kroki po diagnozie, Warszawa
 • AUTYZM - Wybór terapii i ścieżki edukacji - dziecko w wieku przedszkolnym, Warszawa
 • AUTYZM - Wybór terapii i ścieżki edukacji - dziecko w wieku szkolnym, Warszawa
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca – DIAGNOZA, Edyta Tyszkiewicz, Joanna Pachutko
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca – MODELOWANIE, Edyta Tyszkiewicz, Joanna Pachutko
 • Strategie wizualne w AAC, Edyta Tyszkiewicz, Joanna Pachutko
 • Program Boardmaker and Speaking Dynamically Pro w pracy z dzieckiem z trudnościami w porozumiewaniu się. Poziom I - Centrum Edukacji i komunikacji Joanna Pachutko, Suwałki
 • Program Boardmaker and Speaking Dynamically Pro w pracy z dzieckiem z trudnościami w porozumiewaniu się. Poziom II - Centrum Edukacji i komunikacji Joanna Pachutko, Suwałki
 • Program Boardmaker and Speaking Dynamically Pro w pracy z dzieckiem z trudnościami w porozumiewaniu się. Poziom III - Centrum Edukacji i komunikacji Joanna Pachutko, Suwałki
 • Kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania - klocki NUMICON, Szczecin System NUMICON - złożone umiejętności matematyczne, Szczecin
 • System NUMICON – wyższe umiejętności matematyczne, Szczecin
 • System NUMICON – wyższe umiejętności matematyczne, Szczecin
 • Dyskalkulia – diagnoza i terapia, Ciechanów
 • TUS w indywidualnej pracy terapeutycznej, Gdynia
 • Zaburzenia przetwarzania wzrokowego informacji u dzieci, Raszyn
 • Zespół Downa, Lublin
 • Precyzyjnie i skutecznie – nauka pisania i faktów matematycznych, Warszawa

Wybrane konferencje, w których brałam udział:

 • Dziecko – uczeń, wychowanek, pacjent – pełnoprawnym członkiem społeczności szkolnej, rodzinnej, rówieśniczej”, ZS nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy
 • Działania edukacyjno-wychowawcze a wszechstronny rozwój, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, ZS nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy
 • Komunikacja między nauczycielem, uczniem i rodzicem – wyzwania współczesnej szkoły
 • Forum Edukacji Integracyjnej „Daj szansę”, Lubicz
 • Autoagresja wśród dzieci i młodzieży oraz jej wpływ na funkcjonowanie w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym, Bydgoszcz
 • Wojewódzka Konferencja Szkolno-Warsztatowa, Funkcjonowanie ucznia z niedosłuchem i zaburzeniami centralnego przetwarzania słuchowego CAPD w szkole. Nowoczesne metody diagnozy, leczenia i terapii
 • Upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych. Wystąpienie w roli konferansjera. Organizator – PFRON.

Wyróżnienia za pracę:

 • 10 Nagród Dyrektora Zespołu Szkół nr 19 w Bydgoszczy
 • Nagroda Prezydenta Miasta Bydgoszczy – Pana Rafała Bruskiego 2015
 • Wyróżnienie w kategorii Lodołamacz specjalny, Lodołamacze 2014