Trening słuchowy Forbrain®


 

Słuchawki FORBRAIN® są znakomitym uzupełnieniem każdej terapii. Dlatego dla zwiększenia efektywności pracy, każde dziecko z zaburzeniem przetwarzania słuchowego, koncentracji uwagi, pamięci, mowy, z trudnościami w czytaniu i pisaniu, zaburzeniami integracji sensorycznej (SI) korzysta w ramach zajęć w gabinecie z treningu słuchowo-głosowego z słuchawkami Forbrain®. Bez dodatkowych opłat.

Działanie słuchawek Forbrain® polega na stymulowaniu słuchowo-głosowego sprzężenia zwrotnego poprzez mówienie do mikrofonu, co pozwala poprawić percepcje słuchową i przetwarzanie informacji dźwiękowych.

Forbrain® to urządzenie chronione patentem, wyposażone w dynamiczny filtr. Jego rolą jest wzmacnianie wysokich i jednoczesne tłumienie niskich częstotliwości. Dowiedziono w badaniach, że dźwięki wysokie dostarczają energii sieci włókien nerwowych, która odgrywa bardzo ważną rolę w stymulacji mózgu a przecież do prawidłowego działania mózg potrzebuje przede wszystkim bodźców.

Ten filtr został opracowany tak, by włączał się automatycznie przy nagłosie słów i przy długich samogłoskach, dźwięk wywołuje drgania kości czaszki, Forbrain® wzmacnia skorygowany w ten sposób głos i dostarcza intensywnej stymulacji układowi nerwowemu.

 

Lepsze przekazywanie informacji sensorycznych

 

Warto bowiem wiedzieć, że ucho ma podstawowe znaczenie dla zdolności do kontrolowania ruchów, równowagi i orientacji przestrzennej. Za te zadania odpowiada organ nazywany przedsionkiem – jak sama nazwa wskazuje, jest on bramą do mózgu. Forbrain®, oddziałując bezpośrednio i stymulująco na ten organ, pomaga w rozwoju motoryki małej, która z kolei ma duże znaczenie dla „gestu wokalnego” i pisania.

Dzięki przewodnictwu kostnemu i dynamicznemu filtrowi będziesz słyszeć swój glos inaczej niż do tej pory. Twój glos w naturalny sposób dostosuje sie do odbieranych dźwięków.

Stopniowo poczujesz, ze twój glos zmienia sie spontanicznie, ze lepiej mówisz i lepiej sie koncentrujesz. Forbrain® stopniowo nauczy twój glos, jak skutecznie stymulować mózg.
Ponieważ słuchawki Forbrain® poprawiają działanie słuchowo-głosowego sprzężenia zwrotnego, są cenną pomocą w następujących dziedzinach:
⦁ dykcja i wymowa,
⦁ uwaga i koncentracja,
⦁ werbalna pamięć robocza i pamięć krótkoterminowa,
⦁ czytanie
⦁ uczenie się

Słuchawki Forbrain opracowano tak, by modyfikowały głos ich użytkownika, a tym samym percepcję komunikatu głosowego.
Wpływając na słuchanie, Forbrain oddziałuje bezpośrednio na mechanizmy uwagi zaangażowane w każdą formę uczenia się.

Przewodnictwo powietrzne

Dźwięk dociera do ucha zewnętrznego, przechodzi przez błonę bębenkową i dalej, drogą powietrzną, przez kilka części ucha, a następnie jest przetwarzany na bodziec elektryczny przez organ nazywany ślimakiem. Bodziec odbierany jest przez mózg, który go analizuje i interpretuje.

 

Przewodnictwo kostne

Dźwięk własnego głosu odbieramy przede wszystkim w inny sposób: za pośrednictwem kości czaszki.

Gdy kości drgają, przekazują dźwięk, który dociera do ślimaka, nie przechodząc jednak przez błonę bębenkową. Podobnie jak w przypadku drogi powietrznej, drgania przekazywane drogą kostną również są przekształcane na impulsy elektryczne, analizowane następnie przez mózg. Mówimy wówczas o przewodnictwie kostnym.
Wzmacniając przewodnictwo kostne, ale nie blokując przy tym przewodnictwa powietrznego, słuchawki Forbrain® znacznie poprawiają percepcję dźwięku.

 

Słuchowo-głosowe sprzężenie zwrotne

Jest to naturalny proces, dzięki któremu każda osoba przyswaja i analizuje informacje dźwiękowe, które do niej docierają, dostosowując odpowiednio wydawane przez siebie dźwięki, czyli informację zwrotną. Mamy więc do czynienia z nieustannym przechodzeniem od dźwięku, który wydajemy, do tego, który odbieramy. Na przykład, gdy rozmawiamy w głośnym pomieszczeniu, słuchowo-głosowe sprzężenie zwrotne pozwala nam w ułamku sekundy odpowiednio dostosować głos, tak by pokryć ten hałas.

Prawidłowe działanie słuchowo-głosowego sprzężenia zwrotnego jest powiązane z dyskryminacją słuchową, świadomością fonologiczną i percepcją rytmu, czyli możliwościami potrzebnymi każdemu z nas. Te funkcje są czymś naturalnym, a ich znaczenie wykracza poza samą mowę – potrzebujemy ich we wszystkich procesach uczenia się i rozwoju osobistego.

 

Badanie przeprowadzone przez Profesora Carles Escera z Uniwersytetu w Barcelonie potwierdzają że, po użyciu Forbrain następuje  znaczący  wpływ  na zmiany w zachowaniu,  jaki  i  zmiany  na  poziomie  fizjologicznym  i  neuronowym.  Osoby badane

 

Przewodnictwo kostne

Dźwięk własnego głosu odbieramy przede wszystkim w inny sposób: za pośrednictwem kości czaszki.

Gdy kości drgają, przekazują dźwięk, który dociera do ślimaka, nie przechodząc jednak przez błonę bębenkową. Podobnie jak w przypadku drogi powietrznej, drgania przekazywane drogą kostną również są przekształcane na impulsy elektryczne, analizowane następnie przez mózg. Mówimy wówczas o przewodnictwie kostnym.
Wzmacniając przewodnictwo kostne, ale nie blokując przy tym przewodnictwa powietrznego, słuchawki Forbrain® znacznie poprawiają percepcję dźwięku.

 

Forbrain® to urządzenie wyposażone w dynamiczny filtr.

Ten filtr został opracowany tak, by włączał się automatycznie zgodnie z określonymi kryteriami, wówczas słyszymy swój głos odpowiednio przefiltrowany i poddany modulacji.
Filtr oddziałuje przede wszystkim na nagłos wypowiadanych słów lub na samogłoski długie. Chodzi o dźwięki, które nazywamy „dźwiękami jasnymi”, bardzo silnie zaangażowane w budowanie mowy – są to dźwięki podstawowe dla konstrukcji mowy, ponieważ określają rytm i prozodię zdania oraz pozwalają zrozumieć jego sens.
Zresztą, sprzyjając przekazywaniu dźwięków poprzez drgania kości czaszki, Forbrain® wzmacnia skorygowany w ten sposób głos i dostarcza intensywnej stymulacji układowi nerwowemu.

Jest to naturalny proces, dzięki któremu każda osoba przyswaja i analizuje informacje dźwiękowe, które do niej docierają, dostosowując odpowiednio wydawane przez siebie dźwięki, czyli informację zwrotną. Mamy więc do czynienia z nieustannym przechodzeniem od dźwięku, który wydajemy, do tego, który odbieramy. Na przykład, gdy rozmawiamy w głośnym pomieszczeniu, słuchowo-głosowe sprzężenie zwrotne pozwala nam w ułamku sekundy odpowiednio dostosować głos, tak by pokryć ten hałas.

Prawidłowe działanie słuchowo-głosowego sprzężenia zwrotnego jest powiązane z dyskryminacją słuchową, świadomością fonologiczną i percepcją rytmu, czyli możliwościami potrzebnymi każdemu z nas. Te funkcje są czymś naturalnym, a ich znaczenie wykracza poza samą mowę – potrzebujemy ich we wszystkich procesach uczenia się i rozwoju osobistego.

Słuchowo-głosowe sprzężenie zwrotne może ulec zaburzeniu z różnych powodów, zarówno emocjonalnych, jak fizjologicznych, na przykład pod wpływem stresu głos może zmienić barwę i mieć nieprzyjemny rytm.

 

 

Naukowe dowody na pozytywny wpływ działania słuchawek Forbrain ®

Badanie zostało wykonane kilkakrotnie według ustalonego protokołu i przy użyciu medycznych urządzeń naukowych do analizy wokalnej, elektroencefalogramu, elektrokardiogramu i do wykonania badania przewodzenia skóry. Badanie to potwierdziło, że Forbrain pobudził neuronową sieć  zaangażowaną w kontrolę uwagi.
Osoby badane  wykazały lepszą  zdolność  koncentracji  i  odporność  na rozproszenia i to nie tylko podczas  używania  Forbrain,
ale  także po, gdyż badania wykonano systematycznie w ciągu 80-cio minutowego okresu po zaprzestaniu używania Forbrain.
Ten efekt został opisany jako „stymulujący i wielce obiecujący”. Dr. Escera podkreśla, że „jest bardzo rzadkie i wręcz zaskakujące, zaobserwować taki znaczący wpływ na uwagę natychmiast bezpośrednio po użyciu urządzenia”.
Badanie pokazało również poprawę jakości wypowiedzi i głosu nie tylko podczas piętnastominutowego użycia, ale i podczas nagrań zarejestrowanych po. Jednocześnie poziom stresu badany za pomocą rytmu serca i za pomocą przewodnictwa skóry, obniżył się zarówno podczas i po zastosowaniu Forbrain.  To badanie jest w trakcie publikacji. (szczegóły tu: https://www.forbrain.com/learn-more/scientific-evaluation)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiały pobrane ze strony https://pl.forbrain.com/