Trening słuchowy Forbrain®


 

Słuchawki FORBRAIN® są znakomitym uzupełnieniem każdej terapii. Dlatego dla zwiększenia efektywności pracy, każde dziecko z zaburzeniem przetwarzania słuchowego, koncentracji uwagi, pamięci, mowy, z trudnościami w czytaniu i pisaniu, zaburzeniami integracji sensorycznej (SI) korzysta w ramach zajęć w gabinecie z treningu słuchowo-głosowego z słuchawkami Forbrain®. Bez dodatkowych opłat.

Działanie słuchawek Forbrain® polega na stymulowaniu słuchowo-głosowego sprzężenia zwrotnego poprzez mówienie do mikrofonu, co pozwala poprawić percepcje słuchową i przetwarzanie informacji dźwiękowych.

Forbrain® to urządzenie chronione patentem, wyposażone w dynamiczny filtr. Jego rolą jest wzmacnianie wysokich i jednoczesne tłumienie niskich częstotliwości. Dowiedziono w badaniach, że dźwięki wysokie dostarczają energii sieci włókien nerwowych, która odgrywa bardzo ważną rolę w stymulacji mózgu a przecież do prawidłowego działania mózg potrzebuje przede wszystkim bodźców.

Ten filtr został opracowany tak, by włączał się automatycznie przy nagłosie słów i przy długich samogłoskach, dźwięk wywołuje drgania kości czaszki, Forbrain® wzmacnia skorygowany w ten sposób głos i dostarcza intensywnej stymulacji układowi nerwowemu.

 

Lepsze przekazywanie informacji sensorycznych

 

Warto bowiem wiedzieć, że ucho ma podstawowe znaczenie dla zdolności do kontrolowania ruchów, równowagi i orientacji przestrzennej. Za te zadania odpowiada organ nazywany przedsionkiem – jak sama nazwa wskazuje, jest on bramą do mózgu. Forbrain®, oddziałując bezpośrednio i stymulująco na ten organ, pomaga w rozwoju motoryki małej, która z kolei ma duże znaczenie dla „gestu wokalnego” i pisania.

Dzięki przewodnictwu kostnemu i dynamicznemu filtrowi będziesz słyszeć swój glos inaczej niż do tej pory. Twój glos w naturalny sposób dostosuje sie do odbieranych dźwięków.

Stopniowo poczujesz, ze twój glos zmienia sie spontanicznie, ze lepiej mówisz i lepiej sie koncentrujesz. Forbrain® stopniowo nauczy twój glos, jak skutecznie stymulować mózg.
Ponieważ słuchawki Forbrain® poprawiają działanie słuchowo-głosowego sprzężenia zwrotnego, są cenną pomocą w następujących dziedzinach:
⦁ dykcja i wymowa,
⦁ uwaga i koncentracja,
⦁ werbalna pamięć robocza i pamięć krótkoterminowa,
⦁ czytanie
⦁ uczenie się

Słuchawki Forbrain opracowano tak, by modyfikowały głos ich użytkownika, a tym samym percepcję komunikatu głosowego.
Wpływając na słuchanie, Forbrain oddziałuje bezpośrednio na mechanizmy uwagi zaangażowane w każdą formę uczenia się.

Przewodnictwo powietrzne

Dźwięk dociera do ucha zewnętrznego, przechodzi przez błonę bębenkową i dalej, drogą powietrzną, przez kilka części ucha, a następnie jest przetwarzany na bodziec elektryczny przez organ nazywany ślimakiem. Bodziec odbierany jest przez mózg, który go analizuje i interpretuje.

 

Przewodnictwo kostne

Dźwięk własnego głosu odbieramy przede wszystkim w inny sposób: za pośrednictwem kości czaszki.

Gdy kości drgają, przekazują dźwięk, który dociera do ślimaka, nie przechodząc jednak przez błonę bębenkową. Podobnie jak w przypadku drogi powietrznej, drgania przekazywane drogą kostną również są przekształcane na impulsy elektryczne, analizowane następnie przez mózg. Mówimy wówczas o przewodnictwie kostnym.
Wzmacniając przewodnictwo kostne, ale nie blokując przy tym przewodnictwa powietrznego, słuchawki Forbrain® znacznie poprawiają percepcję dźwięku.

 

Słuchowo-głosowe sprzężenie zwrotne

Jest to naturalny proces, dzięki któremu każda osoba przyswaja i analizuje informacje dźwiękowe, które do niej docierają, dostosowując odpowiednio wydawane przez siebie dźwięki, czyli informację zwrotną. Mamy więc do czynienia z nieustannym przechodzeniem od dźwięku, który wydajemy, do tego, który odbieramy. Na przykład, gdy rozmawiamy w głośnym pomieszczeniu, słuchowo-głosowe sprzężenie zwrotne pozwala nam w ułamku sekundy odpowiednio dostosować głos, tak by pokryć ten hałas.

Prawidłowe działanie słuchowo-głosowego sprzężenia zwrotnego jest powiązane z dyskryminacją słuchową, świadomością fonologiczną i percepcją rytmu, czyli możliwościami potrzebnymi każdemu z nas. Te funkcje są czymś naturalnym, a ich znaczenie wykracza poza samą mowę – potrzebujemy ich we wszystkich procesach uczenia się i rozwoju osobistego.

 

Badanie przeprowadzone przez Profesora Carles Escera z Uniwersytetu w Barcelonie potwierdzają że, po użyciu Forbrain następuje  znaczący  wpływ  na zmiany w zachowaniu,  jaki  i  zmiany  na  poziomie  fizjologicznym  i  neuronowym.  Osoby badane

 

Przewodnictwo kostne

Dźwięk własnego głosu odbieramy przede wszystkim w inny sposób: za pośrednictwem kości czaszki.

Gdy kości drgają, przekazują dźwięk, który dociera do ślimaka, nie przechodząc jednak przez błonę bębenkową. Podobnie jak w przypadku drogi powietrznej, drgania przekazywane drogą kostną również są przekształcane na impulsy elektryczne, analizowane następnie przez mózg. Mówimy wówczas o przewodnictwie kostnym.
Wzmacniając przewodnictwo kostne, ale nie blokując przy tym przewodnictwa powietrznego, słuchawki Forbrain® znacznie poprawiają percepcję dźwięku.

 

Forbrain® to urządzenie wyposażone w dynamiczny filtr.

Ten filtr został opracowany tak, by włączał się automatycznie zgodnie z określonymi kryteriami, wówczas słyszymy swój głos odpowiednio przefiltrowany i poddany modulacji.
Filtr oddziałuje przede wszystkim na nagłos wypowiadanych słów lub na samogłoski długie. Chodzi o dźwięki, które nazywamy „dźwiękami jasnymi”, bardzo silnie zaangażowane w budowanie mowy – są to dźwięki podstawowe dla konstrukcji mowy, ponieważ określają rytm i prozodię zdania oraz pozwalają zrozumieć jego sens.
Zresztą, sprzyjając przekazywaniu dźwięków poprzez drgania kości czaszki, Forbrain® wzmacnia skorygowany w ten sposób głos i dostarcza intensywnej stymulacji układowi nerwowemu.

Jest to naturalny proces, dzięki któremu każda osoba przyswaja i analizuje informacje dźwiękowe, które do niej docierają, dostosowując odpowiednio wydawane przez siebie dźwięki, czyli informację zwrotną. Mamy więc do czynienia z nieustannym przechodzeniem od dźwięku, który wydajemy, do tego, który odbieramy. Na przykład, gdy rozmawiamy w głośnym pomieszczeniu, słuchowo-głosowe sprzężenie zwrotne pozwala nam w ułamku sekundy odpowiednio dostosować głos, tak by pokryć ten hałas.

Prawidłowe działanie słuchowo-głosowego sprzężenia zwrotnego jest powiązane z dyskryminacją słuchową, świadomością fonologiczną i percepcją rytmu, czyli możliwościami potrzebnymi każdemu z nas. Te funkcje są czymś naturalnym, a ich znaczenie wykracza poza samą mowę – potrzebujemy ich we wszystkich procesach uczenia się i rozwoju osobistego.

Słuchowo-głosowe sprzężenie zwrotne może ulec zaburzeniu z różnych powodów, zarówno emocjonalnych, jak fizjologicznych, na przykład pod wpływem stresu głos może zmienić barwę i mieć nieprzyjemny rytm.

 

 

Naukowe dowody na pozytywny wpływ działania słuchawek Forbrain ®

Badanie zostało wykonane kilkakrotnie według

You have to have the ability to put up with all essay editing service the criticism In case you’ve got an article review submitted on your website. You need to make sure that it is constructive criticism. The criticism should be within reason and not against you. You can not let people take something personal from you if you are not prepared for this.

ustalonego protokołu i przy użyciu medycznych urządzeń naukowych do analizy wokalnej, elektroencefalogramu, elektrokardiogramu i do wykonania badania przewodzenia skóry. Badanie to potwierdziło, że Forbrain pobudził neuronową sieć  zaangażowaną w kontrolę uwagi.
Osoby badane  wykazały lepszą  zdolność  koncentracji  i  odporność  na rozproszenia i to nie tylko podczas  używania  Forbrain,
ale  także po, gdyż badania wykonano systematycznie w ciągu 80-cio minutowego okresu po zaprzestaniu używania Forbrain.
Ten efekt został opisany jako „stymulujący i wielce obiecujący”. Dr. Escera podkreśla, że „jest bardzo rzadkie i wręcz zaskakujące, zaobserwować taki znaczący wpływ na uwagę natychmiast bezpośrednio po użyciu urządzenia”.
Badanie pokazało również poprawę jakości wypowiedzi i głosu nie tylko podczas piętnastominutowego użycia, ale i podczas nagrań zarejestrowanych po. Jednocześnie poziom stresu badany za pomocą rytmu serca i za pomocą przewodnictwa skóry, obniżył się zarówno podczas i po zastosowaniu Forbrain.  To badanie jest w trakcie publikacji. (szczegóły tu: https://www.forbrain.com/learn-more/scientific-evaluation)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiały pobrane ze strony https://pl.forbrain.com/