• Slider

  Państwa dziecko potrzebuje pomocy?

  Trafiliście w dobre miejsce.

  Zapraszamy na zajęcia terapeutyczne do naszego gabinetu.

Nasza lokalizacja

Porzebujesz pomocy?

Godziny przyjęć

 • Poniedziałki 14:00 – 18:00
 • Wtorki 14:00 – 18:00
 • Środy 14:00 – 18:00
 • Czwartki 14:00 – 18:00
 • Piątki 12:00 – 16:00
 • Soboty NIECZYNNE
 • Niedziele Nieczynne

O gabinecie

Gabinet MK-ULTRATERAPIE Monika Kania został stworzony z myślą o dzieciach z różnymi rodzajami dysfunkcji w zakresie rozwoju psychoruchowego, czyli specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jak również dla dzieci o specyficznych trudnościach w uczeniu się. Program terapii opracowywany jest indywidualnie dla każdego pacjenta/klienta/uczestnika, uwzględniając charakter deficytu, indywidualne potrzeby, możliwości i zainteresowania.

Zapraszam do kontaktu, wspólnie ustalimy formę pomocy i intensywność spotkań w zależności od trudności z jakimi zmaga się dziecko. Można do stymulacji rozwoju dziecka podejść holistycznie i wspierać wielokierunkowo.

Jeśli nie odbieram telefonu, to całkiem możliwe, że prowadzę zajęcia. Na pewno oddzwonię.

Stosowane formy pomocy

Neuromodulacja - EEG Biofeedback - Neuroterapia

Nowoczesna metoda neuroterapii, będąca skuteczną techniką treningową. Wykorzystuje warunkowanie instrumentalne oraz plastyczne możliwości mózgu do tworzenia nowych połączeń synaptycznych i wygaszania połączeń już istniejących.

Czytaj dalej

Rewalidacja indywidualna

Podstawowa forma długoterminowej i specjalistycznej pomocy dzieciom z upośledzeniem umysłowym, które mają trudności w opanowaniu materiału nauczania, nawiązywaniu relacji i funkcjonowaniu społecznym.

Czytaj dalej

Terapia pedagogiczna

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne to specjalistyczne działania, które mają pomóc dzieciom ze zdiagnozowaną dysleksją oraz obarczonym ryzykiem wystąpienia problemu. Opierają się na integracji, redukowaniu zaburzeń i stymulacji rozwoju.

Czytaj dalej

Trening umiejętności społecznych TUS - SST

Podczas treningów uczestnik będzie odbiorcą specjalistycznych działań wspierających i nowoczesnych interwencji dostosowanych do specyfiki każdego dziecka, które pomogą skutecznie wzbudzać i rozwijać silne strony i umiejętności.

Czytaj dalej

Zalety indywidualnej terapii

Otwiera umysł

Pobudza kretywność

Pomaga obrać kierunek rozwoju

Gwarantuje przyjazną atmosferę

Przyspiesza uczenie

Gwarantuje sukces na miarę możliwości